Odkurzacze Centralne - Usluga instalacji systemu

 

Naszą współpracę rozpoczynamy od projektu instalacji, który wykonujemy podczas spotkania na budowie lub na podstawie dostarczonych drogą elektroniczną materiałów (rzutów).
Projekt instalacji i wycenę wykonyjemy nieodpłatnie.

Po akceptacji projektu i warunków finansowych przechodzimy do I etapu inwestycji w którym wykonujemy  instalację Centralnego Odkurzania ( instalację najlepiej montować podczas wykonywania innych instalacji takich jak inst. elektryczne, hydrauliczne, przed ogrzewaniem podłogowym.) montaż wykonujemy z reguły w ciągu jednego dnia, zakończony jest on próbą techniczną i podpisaniem protokołu odbioru a instalacja zostaje zabezpieczona przed uszkodzeniem w dalszej części budowy.

II etap przypada na czas wykończenia obiektu. W dogodnym dla inwestora momencie instalujemy jednostkę centralną i udzielamy gwarancji na sprawne działanie całości systemu. 

 

Dla kazdego klienta przygotowujemy ofertę dostosowaną do jego indywidualych potrzeb.

 

 

 

The electrolux Group UNIVAC BEAM ZANUSSI SMART